Onze opdrachtgevers

OVERHEDEN, BELEIDS- EN KOEPELORGANISATIES, BEROEPSVERENIGINGEN EN VERZEKERAARS

Ministeries van VWS en OCW, CBOG, RVZ, RIVM, KNMG, Capaciteitsorgaan, NFU, 3TU Federatie, Orde, ZonMw, NVMBR, NVKC, Verenso, KNOV, NVOG, NDF, Eerstelijns Advies Noord Nederland, NVAO, DSW Zorgverzekeraar, Movir

ZORGINSTELLINGEN

Stichting Topcare, Federatie Nederlandse Trombosediensten, Trombosedienst LeidenErasmus MC, SVRZ, UMC Utrecht, LUMC, AMC, VUmc, Adhesie GGZ, Lentis, Parnassia, Altrecht, Dimence, Bavo Europoort, de Ziekenhuisketen, Bronovo Ziekenhuis, Vlietland Ziekenhuis, Rijnland Ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum de Heel, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ikazia Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Sint Franciscus Gasthuis,  Innoforte, Medial Diagnostische Centra, PAMM Laboratoria

ONDERWIJSINSTELLINGEN (NAAST UMC’S)

Saba University School of Medicine, Brabant Medical School, Amstel Academie, Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, Hanzehogeschool, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Mondriaan Onderwijsgroep, ROC ASA, Webster University, ACTA