Zorg

Zorg

Wij kennen de zorg van binnenuit. In de afgelopen 20 jaar hebben wij veel projecten gedaan voor ziekenhuizen, verpleeginstellingen en andere zorgorganisaties. Vaak met zorgprofessionals samen. Wij hebben de belevingswereld van de professional leren kennen en de taal van de (para)medicus leren spreken.

Een greep uit onze projectervaring in de zorg. 

Topcare
LSJ onderzoekt mogelijkheden en ondersteunt verpleeghuizen bij het opzetten van gespecialiseerde zorg en onderzoek in de care. Zie www.topcare.nl. LSJ heeft het concept ontwikkeld en is later actief als adviseur en secretaris van het bestuur. Momenteel is Duco nog betrokken als lid van de visitatiecommissie van Stichting Topcare.

TOPGGZ
In samenwerking met Altrecht, Lentis en Parnassia ontwikkelt LSJ TopGGz, een concept voor topklinische GGz. LSJ ontwerpt, ontwikkelt en implementeert het concept. Zie www.topggz.nl.

NFU: Opzet cliëntenraad Academische Ziekenhuizen
Op verzoek van de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) brengt LSJ een Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) tot stand voor alle acht academische ziekenhuizen. In de opstartfase verzorgt LSJ het secretariaat van de raad.

Verbetering samenwerking aanvragende – ondersteunende specialismen
LSJ verbetert de samenwerking tussen aanvragende en ondersteunde specialismen in diverse ziekenhuizen door (verschillen in) aanvraagpatronen te onderzoeken en te evalueren. De “shared savings” aanpak is bewezen succesvol.

Formele reorganisaties 
LSJ begeleidt voor verschillende ziekenhuizen formele reorganisaties. LSJ heeft ervaring met projectsecretariaat in functie-herwaardering, functie-herindeing en organisatorische herindeling.

Onze opdrachtgevers 

Stichting Topcare, Federatie Nederlandse Trombosediensten, Trombosedienst LeidenErasmus MC, SVRZ, UMC Utrecht, LUMC, AMC, VUmc, Adhesie GGZ, Lentis, Parnassia, Altrecht, Dimence, Bavo Europoort, de Ziekenhuisketen, Bronovo Ziekenhuis, Vlietland Ziekenhuis, Rijnland Ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum de Heel, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ikazia Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Sint Franciscus Gasthuis,  Innoforte, Medial Diagnostische Centra, PAMM Laboratoria