Professional performance

Professional performance

Medisch specialisten, huisartsen, AIOS en andere zorgverleners worden geacht altijd optimaal te functioneren. Patiëntenzorg, collegialiteit en de balans werk-thuis zijn allemaal even belangrijk. Om verschillende redenen kan het professioneel functioneren echter onder druk komen te staan. LSJ was betrokken bij de ontwikkeling van verschillende instrumenten om het functioneren te peilen en de professional de juiste richting te wijzen. Met kennis van zaken over werkdruk en burnout onder huisartsen verzorgt LSJ nascholingen.

 

Een greep uit onze ervaring

Artsenassessment
Een assessment om aios inzicht en richting te geven in hun carrière en hun functioneren te verbeteren.

BaroMed
Een online diagnostische applicatie die, op basis van longitudinale toepassing, maatschappen, vakgroepen en individuele medisch specialisten informatie geeft over ontwikkelingen binnen hun werkklimaat.

Promotieonderzoek “Burnout among Dutch General Practitioners”
An empirical study of the determinants of physician burnout.

Arbeidstevredenheid en werkdruk onder huisartsen
Landelijk onderzoek naar langdurige stressfactoren bij huisartsen in opdracht van Movir.

Werkdrukmeting huisartsen Rijnmond
Werkdrukmeting huisartsen in opdracht van DSW Zorgverzekeraar.

Nascholing huisartsen
Duco verzorgt met enige regelmaat nascholingen over werkstress en burnout bij huisartsen, het onderwerp van zijn promotieonderzoek.

 

Onze opdrachtgevers

Movir, DSW Zorgverzekeraar