Professional performance

Professional performance

Medisch specialisten, huisartsen, AIOS en andere zorgverleners worden geacht altijd optimaal te functioneren. Patiëntenzorg, collegialiteit en de balans werk-thuis zijn allemaal even belangrijk. Om verschillende redenen kan het professioneel functioneren echter onder druk komen te staan. LSJ was betrokken bij de ontwikkeling van verschillende instrumenten om het functioneren te peilen en de professional de juiste richting te wijzen. Met kennis van zaken over werkdruk en burnout onder huisartsen verzorgt LSJ nascholingen.

Een greep uit onze ervaring

Promotieonderzoek burnout onder huisartsen
In samenwerking met de Landelijke Huisartsenvereniging LHV doet Duco onderzoek naar het voorkomen van burnout onder Nederlandse huisartsen. In 2018 promoveert Duco aan Bradford University op het proefschrift “Burnout among Dutch General Practitioners, An empirical study of the determinants of physician burnout”.

Artsenassessment
Samen met werving- en selectiespecialist WieringaVindt ontwikkelt LSJ een assessment om aios inzicht en richting te geven in hun carrière en hun functioneren te verbeteren.

BaroMed
Samen met Reset Partners en werving- en selectiespecialist WieringaVindt ontwikkelt LSJ een online diagnostische applicatie die, op basis van longitudinale toepassing, maatschappen, vakgroepen en individuele medisch specialisten informatie geeft over ontwikkelingen binnen hun werkklimaat.

Arbeidstevredenheid en werkdruk onder huisartsen
Landelijk onderzoek naar langdurige stressfactoren bij huisartsen in opdracht van Movir.

Werkdrukmeting huisartsen Rijnmond
Werkdrukmeting huisartsen in opdracht van DSW Zorgverzekeraar.

Nascholing huisartsen
Duco verzorgt met enige regelmaat nascholingen over werkstress en burnout bij huisartsen, het onderwerp van zijn promotieonderzoek.

Onze opdrachtgevers

Movir, DSW Zorgverzekeraar, diverse zorginstellingen, maatschappen en huisartsenkringen