Beleidsonderzoek- en advies

Beleidsonderzoek- en advies

LSJ mag de ministeries van VWS en OC&W en (para)medische beroepsorganisaties tot zijn opdrachtgevers rekenen. Wij denken na over de zorg van morgen en de eisen die een veranderend zorglandschap stelt aan de professional en diens opleiding. Wij hebben mede aan de wieg gestaan van tal van innovaties in het beroepenlandschap.

 

Een greep uit onze projectervaring

Bekwaam en geregistreerd
Een onderzoek onder 10.000 (basis)artsen en  3.500 tandartsen over herregistratie in het BIG-register in opdracht van het ministerie van VWS.

ZonMw zorgstandaarden
In opdracht van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden heeft LSJ landelijk alle initiatieven geïnventariseerd en beschreven rondom de ontwikkeling en invoering van zorgstandaarden.

Medisch-Technologische ontwikkeling zorg 20/20
Achtergrondstudie in opdracht van de RVZ (nu RVS) bij het advies ‘Ziekenhuislandschap 20/20’.

‘Bekwaam is bevoegd’
Achtergrondstudie in opdracht van de RVZ (nu RVS) bij het advies ‘Bekwaam is bevoegd’.

 

Onze opdrachtgevers

Ministeries van VWS en OCW, CBOG, RVZ, RIVM, KNMG, Capaciteitsorgaan, NFU, 3TU Federatie, Orde, ZonMw, NVMBR, NVKC, Verenso, KNOV, NVOG, NDF, Eerstelijns Advies Noord Nederland