Hoger onderwijs

Hoger onderwijs

De wereld van hoger onderwijs kennen wij door en door. Wij hebben 20 jaar ervaring met curriculumontwikkeling, toetsing, kwaliteitszorg, opleidingsbeoordeling en accreditatie. Onze “papieren expertise” combineren wij met praktische ervaring. Duco Duchatteau heeft 15 jaar ervaring als docent in het hoger onderwijs. Wij kunnen hierdoor de verbinding leggen tussen papier en praktijk.

Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren van arbeidsmarkt- en behoefteonderzoek in het voortraject van de ontwikkeling van nieuwe opleidingen. Voor verschillende hogescholen hebben wij de maatschappelijke behoefte in kaart gebracht en de hogescholen begeleid bij de aanvraag van de CDHO doelmatigheidstoets.

 

Een greep uit onze projectervaring in het hoger onderwijs

NVAO
De adviseurs van LSJ hebben jarenlange ervaring met het beoordelen van nieuwe opleidingen in de gezondheidszorg in de functies van secretaris, panellid en voorzitter.

Mondzorg
Een advies over de behoefte aan en de ontwikkeling van het beroep van mondzorgkundige in opdracht van Inholland.

Secretariaat commissie Klinische Technologie Universiteit Twente (Commissie Sminia I en II)
LSJ verzorgt het secretariaat van een commissie die die VWS adviseert over zin, lengte en naamgeving van de UT opleiding Technische Geneeskunde/Klinische Technologie.

Beroepenstructuur MBB’er
In opdracht van de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie doet LSJ onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe beroepenstructuur waarin inzet van professionals een betere aansluiting moet krijgen met hun competenties en taakherschikking een plaats krijgt.

Secretariaat project Medisch Opleidingscontinuüm “De arts van straks”
LSJ  verzorgt het secretariaat van het project Arts van Straks, het Medisch Opleidingscontinuüm. Daarbij is aan VWS en OC&W geadviseerd over vernieuwing van de medische opleiding in Nederland. Het project was een initiatief van KNMG, DMW-VSNU, VAZ (NFU), NVZ en LCVV.

 

Onze opdrachtgevers

Saba University School of Medicine, Brabant Medical School, Amstel Academie, Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, Hanzehogeschool, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Mondriaan Onderwijsgroep, ROC ASA, Webster University, ACTA, NVAO