Hoger onderwijs

Hoger onderwijs

De wereld van hoger onderwijs kennen wij door en door. Wij hebben 20 jaar ervaring met curriculumontwikkeling, toetsing, kwaliteitszorg, opleidingsbeoordeling en accreditatie. Onze “papieren expertise” combineren wij met praktische ervaring. Duco Duchatteau heeft 15 jaar ervaring als docent en manager in het hoger onderwijs. Wij kunnen hierdoor de verbinding leggen tussen papier en praktijk.

Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren van arbeidsmarkt- en behoefteonderzoek in het voortraject van de ontwikkeling van nieuwe opleidingen. Voor verschillende hogescholen hebben wij de maatschappelijke behoefte in kaart gebracht en de hogescholen begeleid bij de aanvraag van de CDHO doelmatigheidstoets.

Duco is voorzitter van de examencommissie van SOMT University of Physiotherapy en voorzitter van de examencommissie van Saba University School of Medicine. Aan Saba University School of Medicine is Duco sinds 2014 verbonden als Assistant Dean Medical Education.

Een greep uit onze projectervaring in het hoger onderwijs

NVAO Toets Nieuwe Opleiding en Opleidingsaccreditatie
De adviseurs van LSJ hebben jarenlange ervaring met het beoordelen van (nieuwe) opleidingen in de gezondheidszorg in de functies van secretaris, deskundige of voorzitter van het panel van deskundigen. Ook begeleidt LSJ regelmatig universiteiten, hogescholen en private onderwijsinstellingen bij inhoud of proces van opleidingsbeoordeling.

Arbeidsmarkverkenningen en doelmatigheidsonderzoek
Voor verschillende onderwijsinstellingen verricht LSJ kwalitatief en kwantitatief arbeidsmarkonderzoek. Ook begeleidt LSJ verschillende hogescholen in het traject van opleidingsbekostiging bij het CDHO.

Erkenning en accreditatie Saba University School of Medicine
In 2010 wordt Saba net als Bonaire en St. Eustatius een bijzondere gemeente van Nederland. LSJ begeleidt Saba University School of Medicine bij de accreditatie van de opleiding en de erkenning als “rechtspersoon hoger onderwijs” door de minister van onderwijs.

Toetsing
Regelmatig adviseert LSJ instellingen voor hoger onderwijs over de toetsing in de opleiding of het functioneren van de examencommissie. Duco is aan twee instellingen voor hoger onderwijs verbonden als extern voorzitter van de examencommissie.

Opleidingsontwikkeling en curriculumvernieuwing
Regelmatig adviseert LSJ bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen. LSJ heeft ervaring in verschillende fases van opleidingsontwikkeling, van strategische advisering over opleidingsportfolio en bekostigingsvraagstukken tot visieontwikkeling en curriculumontwikkeling. Van toetsplan en interne kwaliteitszorg tot het begeleiden van procedures bij NVAO, CDHO, ministerie van OCW of de Inspectie voor het Onderwijs.

Secretariaat commissie Klinische Technologie Universiteit Twente (Commissie Sminia I en II)
LSJ verzorgt het secretariaat van een commissie die die VWS adviseert over zin, lengte en naamgeving van de UT opleiding Technische Geneeskunde/Klinische Technologie.

Secretariaat project Medisch Opleidingscontinuüm “De arts van straks”
LSJ  verzorgt het secretariaat van het project Arts van Straks, het Medisch Opleidingscontinuüm. Daarbij is aan VWS en OC&W geadviseerd over vernieuwing van de medische opleiding in Nederland. Het project was een initiatief van KNMG, DMW-VSNU, VAZ (NFU), NVZ en LCVV.

Onze opdrachtgevers

Saba University School of Medicine, SOMT University of Physiotherapy,  Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, Hanzehogeschool, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Mondriaan Onderwijsgroep, ROC ASA, Webster University, ACTA, NVAO