Beleidsonderzoek en -advies

Beleidsonderzoek voor ziekenhuizen, huisartsen en GGZ-instellingen en advies over aanpassingen in de zorgverlening. Ook adviseren wij regelmatig aan opleidingsinstellingen in de zorg. LSJ heeft ruime ervaring met beleidsonderzoek en advisering over beroepen en opleidingen in de zorg.

SPEURDERS IN DE ZORG

Onze opdrachten bevinden zich in de voorste linies van het zorglandschap. Dat landschap verandert steeds meer en ook steeds sneller. Onze opdrachtgevers willen weten wat er gebeurt in het voor hen liggende gebied, welke obstakels en mogelijkheden er zijn en wat dat betekent voor de te kiezen koers. Hoe moeten zij hun processen of producten aanpassen en vernieuwen?

Gewoonlijk beginnen we met veldonderzoek. Na literatuurstudie voeren we gesprekken met belangrijke spelers en kenners van het gebied. Uit alle relevante informatie en signalen vormen we ons een samenhangend beeld van de ontwikkelingen. Regelmatig bespreken we onze vorderingen en bevindingen met de opdrachtgever. Hierdoor denkt hij/zij actief mee en wordt het terrein en de mogelijke koers steeds duidelijker. Ook spreken we over de mogelijke keuzes en de implicaties daarvan. Deze aanpak leidt bij de opdrachtgever tot goed onderbouwde keuzes. Tenslotte bekijken we gezamenlijk of er vervolgonderzoek nodig is. Wil de opdrachtgever een aanpalend terrein in kaart brengen? Kunnen wij helpen bij het overtuigen van zijn organisatie in de gekozen koers?

Voorbeelden van opdrachten waar deze kennis en ervaring nodig bleek:

  • Verkenning Richtlijnen en Kwaliteitsonderzoek Mondzorg: in opdracht van de NMT en ACTA verkent LSJ de mogelijkheden voor landelijke borging van ontwikkeling en implementatie van richtlijnen in de mondzorg.
  • Medisch-technologische ontwikkelingen zorg 20/20: achtergrondstudie in opdracht van de RVZ bij het advies ‘Ziekenhuislandschap in 2020’.
  • Bekwaam is bevoegd: achtergrondstudie over sturen op kwaliteit en doelmatigheid in de zorg in opdract van de RVZ bij het advies ‘Bekwaam is bevoegd’.
  • Zorg met Technologie: NFU/3TU Federatie. Adviseert aan de minister van VWS en de staatssecretaris van OCW over technologie en zorg. LSJ verzorgt het secretariaat en verricht achtergrondstudies.
  • Onderzoek taakdifferentiatie borstkankerscreening: in opdracht van het RIVM onderzoekt LSJ de mogelijkheden voor taakdifferentiatie in het Bevolkingsonderzoek Borstkanker, zowel voor de productie van het mammogram als voor de beoordeling hiervan.
  • Onderzoek deskundigheid doktersassistenten Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker: in opdracht van het RIVM inventariseert LSJ de deskundigheid van doktersassistenten voor het maken en verwerken van een uitstrijkje en de wijze waarop deze deskundigheid wordt bevordert en bewaakt.