Per 1 maart 2016 is Lodewijk Schmit Jongbloed niet langer werkzaam voor LSJ Medisch Projectbureau. Voor meer informatie over Lodewijk Schmit Jongbloed zie www.schmitjongbloedadvies.nl of bel 06 54220710.